Vásárlási feltételek

WEB ÁRUHÁZI VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Eladói Céges adatok

WPAO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8711 Vörs Kis-Balaton utca 14

Cgsz: 14-09-319787

Adószám: 321571596-2-14

KRID: 32157156#cegkapu

Bankszámlaszám: OTP 11749039-25214059-00000000

 

Képviseletét ellátja Winkler Petra Angelika ügyvezető

 

Kijelentjük, hogy cégünk új és használt terméket értékesít. Minden termékre a törvény szerinti garancia vonatkozik.

 

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba tesz ” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla (rész)összegét.

AZ   ÁSZF   elfogadása   után   a   „    Megrendelés    megerősítése”    gomb    megnyomásával megvásárolta a terméket.

Erről a megadott e-mail címre értesítést fog kapni. Minden további állapot változásról –

„termék státuszról „- további e-mal értesítést kap.

A kiszállítás költsége a rendelt termékek összsúlyától függ (csomagolással együtt), melynek költségét a szállítás menüpont alatt találja meg

(Magyarország területén belül bárhová, távolságtól függetlenül! Utánvételi díjat, vagy bármi egyéb rejtett költséget nem számolunk fel!)

 

Rendelését leadhatja az alábbi módon:

  • A WEB áruház felületén
  • érdeklődés e-mailben - vorsi.kisbolt@outlook.com - , majd rendelés a WEB internetes áruházban

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes bruttó árak , amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség az ÁSZF Szállítás és fizetési feltételek menüpont alatt is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

 

Szállítás és fizetési feltételek:

Az áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket azonnal raktárról vagy a lehetőségekhez képest pár napon belül a megrendelését követő e-mailben vagy telefonos visszajelzésünk alkalmával egyeztetett időpontban veheti át házhozszállítás esetén, természetesen mód van személyes átvételre is üzletünkben, melynek nyitvatartási ideje a „üzlet és kapcsolat” menüpont alatt található

 

Fizetési módok

  • házhoz szállításkor utánvétellel
  • személyesen
  • átutalással előre
  • bankkártyával

 

 

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

 

A megrendelő a szerződéstől 14- tizennégy - naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A visszaszállított árú csak sértetlen, hiánytalan - tartozékok hiánytalan megléte – állapotában veszi vissza és fizeti meg / vissza az árát.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Amennyiben a rendelt készüléket ingyenes házhozszállítással kapta, abban az esetben a termék árának visszafizetésekor levonásra kerül annak szállítási díja, ami vásárláskor a bolt által adott kedvezménynek minősül! Amennyiben a rendelt készüléket .kedvezményes házhozszállítással rendelte meg, abban az esetben a termék árának visszafizetésekor levonásra kerül annak tényleges szállítási díja (a kiszállítást végző cég számlája alapján), és az általunk kiszámlázott, már Ön által kifizetett kedvezményes szállítási költség különbözete, ami vásárláskor a bolt által adott kedvezménynek minősül!

 

Jótállás, szavatosság, szerviz:

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az előző . pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba érdekkörén kívül merült fel.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 

Név: WPAO Kft ( Baki Anna)

Levelezési cím: 8711 Vörs Kis-Balaton u 14 Telefonszám: 06-30- 4465995

E-mail cím: vorsi.kisbolt@outlook.com

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Név: WPAO Kft ( Baki Anna)

Levelezési cím: 8711 Vörs Kis-Balaton u 14 Telefonszám: 06-30- 4465995

E-mail cím: vorsi.kisbolt@outlook.com

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Tulajdonjogi kikötés

 

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig az értékesítő tulajdonában marad.


 

Az információk tulajdonjoga

 

Kijelentjük,   hogy   a WPAO      Kft      birtokolja   az   oldalainkon   látható   információkat. A www.wpaokft.shop oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

 

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • 1052 Budapest, Városház u.

- Tel.: 06-1/318-2681

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

  • Somogy Vármegyei Békéltető Testület
  • 7400 Kaposvár Anna u 6

- Tel.: 06-82-501-000

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Egyéb

ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF - et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.


Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

 

Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: Adatvédelmi tájékoztató

 

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

Jogi Nyilatkozat:

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, táblázatok, saját szerkesztésű képek,

illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

 

Külön felhívjuk a figyelmét arra , hogy nem járulunk hozzá internetes apróhirdetési oldalakon, árverési oldalakon a műszaki adatlapjaink, illetve leírásaink megjelenítéséhez, még használt gépek esetében sem!

Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, leírások, képek, ábrák, és grafikák a saját személyes használattól eltérő célra kizárólag a WPAO Kft előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, az interneten megjeleníteni, tárolni és átruházni.

A fentiek megsértése bűncselekmény, mely büntető és polgári eljárást von maga után

 

Aki ezen jogsértéséket megteszi tudomásul vesz, hogy a WPAO Kft minden előzetes

felszólítás nélkül, azonnal megteszi a szükséges jogi lépéseket, ha bármilyen formában a fentiekben részletezett jogsértéssel, lopással, másolással találkozik!

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Webáruház biztosítja a felhasználók személyes adatainak védelmét. A Webáruházban megadott információk kezelése és felhasználása során az üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”),) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. Jelen adatkezelési irányelvek kizárólag a Webáruház tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül érhetők el, illetve hozzáférhetők.

A Webáruház főbb szolgáltatásait, különösen a vásárlást nem csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A Webáruház használata és a regisztráció önkéntes. Az oldalon történő regisztrációval, a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb adataikat az üzemeltető a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatokat az üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg). A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amelyet bejelentkezés után tehetnek meg.

Amennyiben segítségre van szüksége a regisztrációval kapcsolatban, kollégáink rendelkezésére állnak: Baki Anna

Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi törvény 3. § szerinti önkéntes hozzájárulás (elektronikus formában, ráutaló magatartással). Az adatkezelés célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, a távollevők között kötött szerződés teljesítésének lehetővé tétele. Az adatok kezelésének helye: az üzemeltető székhelye, telephelye. Az adatokat az üzemeltető a szerződésből származó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében továbbíthatja harmadik személyek felé, így különösen pl. futárszolgálatnak.

Az adatok kezelése során az üzemeltető az adatvédelmi törvény előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

 

Regisztrált felhasználóink az ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott e- mail címre egyedi ajánlatokat küldhessünk.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023 április 12.